Synundersökning och ögonhälsoundersökning

Noggranna synundersökningar får du hos oss och vi tar oss tid för dig. En fullständig synundersökning och ögonhälsoundersökning innehåller flera olika delmoment, alla lika viktiga, och anpassas efter dina personliga förutsättningar. För oss är det viktigt att ta hand om dina ögon på bästa sätt. Därför tycker vi att det är en självklarhet att synundersökningen ska få ta den tid som behövs. Att du som kund ska känna att du fått en ordentlig genomgång av din syn och dess hälsa. Och att du fått ställa alla frågor som du har.

En synundersökning och ögonhälsoundersökning

Växjö Syncentrum

Synundersökningen börjar med att vi pratar om anledningen till varför du bokat en synundersökning, ögonens och ditt hälsotillstånd, eventuell medicinering samt behov, önskemål och användningsområden till vardags och på fritiden. Därefter gör vi preliminära tester för att kunna bedöma annat än synfel, bland annat om eventuell skelning finns, hur ögonen samarbetar, synfält, pupillreflex med mera. Efter detta görs flera undersökningsmoment för att vi ska få en samlad bedömning av dina ögons synstatus, lämpliga alternativ och styrka på glasen eller kontaktlinserna. Även på nära håll bedöms ögonen och dess samarbete för ett komfortabelt seende.

Vi vill ju även undersöka dina ögons hälsa, både på utsidan och insidan. I ögonhälsoundersökningen innefattas att mäta ögontrycket, titta på ögats yttre och inre strukturer, mäta synfält samt göra några ytterligare test om det under undersökningen kommit fram att fler moment bör göras. Allt detta genomförs om ett behov finns.

Till slut utvärderas den framtagna styrkan i en provbåge, vilken känns mer som ett par vanliga glasögon och utefter det bestämmer du och optikern tillsammans vilken styrka som skall bli den slutgiltiga. Vi pratar också om vilket glas eller vilka kontaktlinser som passar dig bäst.


Växjö Syncentrum
tillhör KlarSynt som är Sveriges största sammanslutning av privatägda optikerbutiker.
Hos oss får du Kompetens, Valfrihet och Omtanke.